การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

หมูย่างเมืองตรัง

     
อ่านต่อ

เค้กเมืองตรัง

     
อ่านต่อ

แกงไตปลาแห้ง เมืองตรัง

     
อ่านต่อ

ชาใบหม่อน ชุมชนท้ายพรุ

     
อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก