การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบ้านหนองยวน

ประธานชุมชน นายพุธธิพงค์  ราฮิม
ที่อยู่ประธานชุมชน 142/42 ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-6520520
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก