การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบ้านหนองยวน 3

ประธานชุมชน น.ส.สุคนธ์  คำจีด
ที่อยู่ประธานชุมชน 222/2 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 084-0537446
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก