การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบ้านหนองยวน 4

ประธานชุมชน น.ส.สร้อยสุวรรณ  พลสังข์
ที่อยู่ประธานชุมชน 197/23 ถ.บ้านหนองยวน ซ.7ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 082-8210588,089-0422038
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก