การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบางรัก

ประธานชุมชน นายธนาวุธ  คงเอียด
ที่อยู่ประธานชุมชน 15/48 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 086-9477984
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก