การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบางรัก 2

ประธานชุมชน นายอนันต์  ดำหมาน
ที่อยู่ประธานชุมชน 318/12 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 085-1686087
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก