การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบางรัก 3

ประธานชุมชน นางบุญลิ่ว  เจริญกุล
ที่อยู่ประธานชุมชน 380 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 083-1731847
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก