การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนบางรัก 4

ประธานชุมชน นายวิมล  จันทร์โหนง
ที่อยู่ประธานชุมชน 333/2 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-7310887,075211267
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก