การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนหนองปรือ

ประธานชุมชน นางสัมฤทธิ์   จันทร์เจริญ
ที่อยู่ประธานชุมชน 49 ถ.บางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 084-0622889
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก