การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนท่ากลาง

ประธานชุมชน นายเซี้ยม  แซ่ลิ้ม
ที่อยู่ประธานชุมชน 170/2 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 095-0910593
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก