การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนท่ากลาง 2

ประธานชุมชน นายวิสุทธิ์ ตันติเอกรัตน์
ที่อยู่ประธานชุมชน 177/19 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 084-3051940
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก