การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนนาตาล่วง

ประธานชุมชน นายเฉลิมพล   พันธ์พิเชฐ
ที่อยู่ประธานชุมชน 409/39 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-4752010
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก