การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวัดกุฏยาราม

ประธานชุมชน นายสุวิทย์  วัฒนาพันธุ์
ที่อยู่ประธานชุมชน 281 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 090-0653430
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก