การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวัดกุฏยาราม 3

ประธานชุมชน นายวิระ  เนียมสม
ที่อยู่ประธานชุมชน 34/82 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 086-9522431
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก