การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวัดกุฏยาราม 4

ประธานชุมชน นายวิภาส  แก้วบางพูด
ที่อยู่ประธานชุมชน 296/26 ซ.เพลินพิทักษ์ 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 087-2802120,075-222702
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก