การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวัดกุฏยาราม 5

ประธานชุมชน นางจารุณี  เถนว้อง
ที่อยู่ประธานชุมชน 24/13 ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-7307539
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก