การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนกะพังสุรินทร์ 2

ประธานชุมชน นายณัฐพล   เพ็ญจันทร์
ที่อยู่ประธานชุมชน 8/2 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-5394600
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก