การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนสวนจันทน์ 3

ประธานชุมชน นายชัยศักดิ์  เศรษฐพิศาล
ที่อยู่ประธานชุมชน 27/41 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 092-0715943
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก