การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนควนขนุน

ประธานชุมชน  นายประดับ   เพ็ชรประสิทธิ์
ที่อยู่ประธานชุมชน  58/6 ถ.ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร  083-1028091
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก