การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนโคกยูง

ประธานชุมชน  ด.ต.จเด็จ   วิเศษชู
ที่อยู่ประธานชุมชน  45/4 ถ.ควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-7379308
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก