การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนศรีตรัง 2

ประธานชุมชน ร.ต.ท.เคล้า    รัตโน
ที่อยู่ประธานชุมชน 44/12 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-9720554
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก