การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนศรีตรัง 3

ประธานชุมชน นายเดชา  จำปา
ที่อยู่ประธานชุมชน 136/31 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 083-6371635
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก