การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนศรีตรัง 6

ประธานชุมชน นายประณต  ลุกเซ็น
ที่อยู่ประธานชุมชน 21/4 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 087-4662140
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก