การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนโป๊ะเซ้ง

ประธานชุมชน นายโชติ   ทองสุข
ที่อยู่ประธานชุมชน 43/25 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 086-2745866
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก