การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนโป๊ะเซ้ง 2

ประธานชุมชน นายพิทยา   เรืองจันทร์
ที่อยู่ประธานชุมชน 101/137 ซ.13 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-2735899
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก