การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวังตอ 2

ประธานชุมชน นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์
ที่อยู่ประธานชุมชน 38/175 ซ.2 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร  
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก