การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนหลังสนามกีฬา

ประธานชุมชน นายเพียร   คงแทน
ที่อยู่ประธานชุมชน 41/8 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-2914009
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก