การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวิเศษกุล

ประธานชุมชน นายนิรันดร์  กลิ่นละออ
ที่อยู่ประธานชุมชน 60/1 ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 086-9401067
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก