การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวิเศษกุล 3

ประธานชุมชน นางสาวภักดิ์ฤดี  อ๋องสุวรรณ
ที่อยู่ประธานชุมชน 36/5 ถ.วิเศษกุล ซ.1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 086-9430796
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก