การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนวิเศษกุล 4

ประธานชุมชน นายวัชระ  ล้อมคง
ที่อยู่ประธานชุมชน 70/23 ซ.11 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 084-1853947
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก