การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนตรอกปลา

ประธานชุมชน นายสวัสดี  ฤทธิ์พันธุ์
ที่อยู่ประธานชุมชน 66/44 ถ.พระราม6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 083-5085234
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก