การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนตรอกปลา 2

ประธานชุมชน นางสุพัตรา  แนมน้อย
ที่อยู่ประธานชุมชน 23 ถ.ควนวิเศษ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 084-6268089 
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก