การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนตรอกปลา 3

ประธานชุมชน นายรัตติกาล   ซุ่นสั้น
ที่อยู่ประธานชุมชน 187/22 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 082-4169885
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก