การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนย่านการค้า

ประธานชุมชน นายกิตติ    ฐานุธนาคุณ
ที่อยู่ประธานชุมชน 6-8 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 075-21477810
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก