การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนย่านการค้า 2

ประธานชุมชน นายวิทยา  โพธิ์พิชญกุล
ที่อยู่ประธานชุมชน 281 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 086-6917006
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก