การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนย่านการค้า 3

ประธานชุมชน นางสาวพิมลรัตน์  เฉลิมชัยพันธุ์
ที่อยู่ประธานชุมชน 34 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-8937561
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก