การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนย่านการค้า 4

ประธานชุมชน นางสาวขนิตฐา  อายุก
ที่อยู่ประธานชุมชน 10 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-0824996
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก