การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนต้นสมอ

ประธานชุมชน นางอัมพร   โสมวิภาต
ที่อยู่ประธานชุมชน 108 ถ.วัดคลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 089-6490186
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก