การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนคลองน้ำเจ็ด

ประธานชุมชน นายอภินันท์  เหมทานนท์
ที่อยู่ประธานชุมชน 62-64 ถ.วัดคลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 081-5363024
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก