การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยเดินแพทย์ แก่ผู้ป่วย

ลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยเดินแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จำนวน 4 ราย ในชุมชนนาตาล่วง ชุมชนตรอกปลา และชุมชนบางรัก  >>>> 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยเดินแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จำนวน 4 ราย ในชุมชนนาตาล่วง ชุมชนตรอกปลา และชุมชนบางรัก เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพ ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง และในระหว่างลงพื้นที่ ได้พบผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล จึงได้มีการเรียกรถพยาบาลของเทศบาลนครตรัง รับ-ส่งผู้ป่วย ด้วย

.

.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก