การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ตีเส้นแบ่งจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนพรศิริกุล (เก่า)

ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่กำลังช่วยกันตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนพรศิริกุล(เก่า  >>>> 

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่กำลังช่วยกันตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนพรศิริกุล(เก่า) หลังจากก่อนหน้านี้ได้นำเกาะกลางถนนออก เพื่อเพิ่มช่องทางจราจรให้กว้างขึ้น ลดการแออัดบริเวณดังกล่าว และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก