การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการสานรักสูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พบปะและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ "สานรักสูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง" >>>>>

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พบปะและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ "สานรักสูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง" ซึ่งจัดโดย อสม.ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรัง กิจกรรมเป็นการให้ความรู้และสาธิตท่ากายบริหารด้วย "มณีเวช" ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและบริหารร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุ.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก