การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

จิตอาสานครตรังรวมพลังทำความดี "เปิดคูดูท่อ เปิดทางระบายน้ำ"

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในกิจกรรมเปิดคูดูท่อ เปิดทางระบายน้ำ  >>>>> 

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นำคณะผู้บริหาร ,พนักงานเทศบาลฯ ,พนักงานจ้างฯ ในสังกัด และจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในกิจกรรมเปิดคูดูท่อ เปิดทางระบายน้ำ ด้วยการทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง และถนนรัษฏา เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนที่อาจจะเกิดขึ้น

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก