การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ร่วมพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เข้าร่วมพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  >>>>> 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครตรัง เข้าร่วมพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ณ บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก