การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบรถเข็นแก่ผู้มีความจำเป็นฯ

ลงพื้นที่ชุมชนโคกยูง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบรถเข็นให้แก่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์   >>>>> 

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ชุมชนโคกยูง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบรถเข็นให้แก่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพ ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง ซึ่งเป็นนโยบายของนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก