การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนต้นสมอสร้างอาชีพปักผ้าเพิ่มมูลค่า

เทศบาลนครตรังส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ประชาชน ตามโครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>>> 

เทศบาลนครตรังส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ประชาชน ตามโครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ชุมชนต้นสมอ นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ให้เกียรติเป็นประธานฯและกล่าวให้กำลังใจ ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพ “กิจกรรมปักผ้า”ตามโครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก