การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช >>>>> 

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน นอกจากนี้ยังนำคณะฯเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนอีกด้วย.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก