การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562  >>>

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลนครตรัง นำโดยนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีพร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะเบิ้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก..

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก