การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

กิจกรรมเปิดคู ดูท่อ ถนนกันตัง

#กิจกรรมเปิดคู ดูท่อ ถนนกันตัง >>>>>

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสำนักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ร่วมทำกิจกรรมเปิดคูดูท่อ ณ บริเวณลานตรวจสภาพรถ วิเศษกุลเซอร์วิส ถนนกันตังตลอดแนว ด้วยการทำความสะอาด ขุดลอกคูและท่อระบายน้ำซึ่งมีขยะ เศษดินและทรายเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำ และแก้ปัญหาการระบายน้ำในช่วงหน้าฝน นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางและเกาะกลางถนน เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะเกิดขึ้น

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก