การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

การบริหารข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล

ไม้กวาดรีไซ้เคิล สร้างโลกใบใหม่

โครงการไม้กวาด รีไซเคิล สร้างโลกใบใหม่ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง   >>>>>

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานโครงการไม้กวาด รีไซเคิล สร้างโลกใบใหม่ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทั้งนี้โรงเรียนฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแผนโครงงานระดับจังหวัด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสานต่อกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสังคมนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดทั้งเป็นการสร้างยุวอาสา เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานปลุกจิตสำนึกสาธารณะและจิตอาสาในระดับพื้นที่ของนักเรียน โดยกิจกรรมประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้องค์ประกอบไม้กวาดรีไซเคิล ,ฐานการเรียนรู้ช่วย Kids พิชิตขยะ,ยุวอาสาและเครือข่ายทำกิจกรรมลงพื้นที่ทำความสะอาดและมอบไม้กวาดรีไซเคิลให้กับชุมชนหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก